Kontajnerová doprava

Na želanie Vám odvezieme Váš odpad stavebný, záhradný, komunálny alebo veľkoobjemový alebo Vám privezieme štrk, drevo, uhlie.
V prípade možnosti odpad vytriedime na recyklovatelné a nerecyklovatelné zložky.

Pre cenovú kalkuláciu budeme od Vás potrebovať zaradenie odpadu v týchto kategóriách odpadu :

  • výkopová zemina
  • čistá stavebná suť (bez prímesi plastov, dreva, železa...)
  • stavebná suť s prímesou: plast, drevo, železo atď.
  • komunálny odpad (odpad z čistenia ulíc, domov, pivníc atď.)
  • veľkoobjemový odpad (odpad z vypratávania priestorov)
  • bio odpad: tráva, listie, konáre
  • stavebné drevo
  • iné - uveďte druh odpadu

Zadať aspoň približné množstvo odpadu v m3 alebo v tonách. Na základe poskytnutých informácii Vám pristavíme požadovaný veľkoobjemový kontajner na odpad, ktorý si svojpomocne naplníte, alebo Vám môžeme (za poplatok) poskytnúť pracovníkov alebo stroj UNC na plnenie kontajnerov.

Ponuka Kontajnerov

Kontajner 4 m3

Tento kontajner je určený pre ťažké stavebné materiály ako sú: betón, tehly, štrk, piesok, zemina a materiály podobného charakteru.

 

Kontajner 9 m3

Tento kontajner je určený pre bytový, komunálny, objemový (nábytok, pivničný odpad atď.) a záhradný odpad a dovoz dreva.